PÁLYÁZATOK | VP5-4.1.6-4.2.3-17 MEZŐGAZDASÁGI- ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEMEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

 

Magyarország Kormányának pályázati felhívása mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások részére, innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.

Pályázók köre:

 • 1. célterület
Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban. Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben- árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

 • 2. célterület
Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben. Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben igazolják, hogy
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, illetve feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1.óta folytatják.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben jogosultak a támogatásra, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

Keretösszege: 35 milliárd Ft

 • 1. célterület – 30 milliárd Ft
 • 2. célterület – 5 milliárd Ft

Támogatás összege: Egyéni projekt esetén max. 500 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 1 milliárd Ft.

Mértéke:

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február 18. napjáig van lehetőség. 

Pályázat célja: Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre: Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Pályázat keretösszege: 52,5 milliárd Ft

A támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni,
vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület
fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához.
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre
és/vagy fűtésrásegítésre.

 

Pályázat benyújtása: 2018. március 14. – 2018. június 28.

Székhely | 8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N
Központi iroda, ügyfélfogadás |

8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N

Krámli Balázs | Ügyvezető | +36 70 600 9309
kramli.balazs@lifesuntrade.hu
Takács Lili | Irodavezető | +36 70 243 7950
takacs.lili@lifesuntrade.hu
Csincsi Veronika | Értékesítési vezető | +36 70 609 9310
csincsi.veronika@lifesuntrade.hu
Óbermajer Erik | Mérnök, Műszaki Referens | +36 70 609 9581
obermajer.erik@lifesuntrade.hu

Somlai Bence | Műszaki, Karbantartási Referens | +36 70 600 6337
somlai.bence@lifesuntrade.hu