PÁLYÁZATOK | TOP-3.2.1-16 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-16 kódszámú) felhívás.

Rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 27 050 millió Ft.

Projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek köre: 

 • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 • Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 • Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
 • Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 • Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése

Támogatást igénylők köre: 

 • Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)
 • Területi (megyei) önkormányzat (GFO 321)- kizárólag a 3.1.1/g. tevékenység vonatkozásában konzorciumvezetői státusszal
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A Projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a következő feltételeknek együttesen megfelel:

 • támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek;
 • nem regionális beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást;
 • 2014.01.01-e után kezdte meg a projektet és a tervezési értékek megfelelnek az engedélyezés időpontjában hatályos műszaki-szakmai szabályozásnak és a felhívásban foglaltaknak.
Székhely | 8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N
Központi iroda, ügyfélfogadás |

8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N

Krámli Balázs | Ügyvezető | +36 70 600 9309
kramli.balazs@lifesuntrade.hu
Takács Lili | Irodavezető | +36 70 243 7950
takacs.lili@lifesuntrade.hu
Csincsi Veronika | Értékesítési vezető | +36 70 609 9310
csincsi.veronika@lifesuntrade.hu
Óbermajer Erik | Mérnök, Műszaki Referens | +36 70 609 9581
obermajer.erik@lifesuntrade.hu

Somlai Bence | Műszaki, Karbantartási Referens | +36 70 600 6337
somlai.bence@lifesuntrade.hu