PÁLYÁZATOK | GINOP-4.1.2-18 – MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

 

Magyarország Kormányának Felhívása a kis- és középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében.

Pályázat célja: Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre: Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Egyéni cég
 • Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Pályázat keretösszege: 52,5 milliárd Ft

A támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek:

A) Projekt-előkészítési tevékenységek

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni,
vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület
fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó)
villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához.
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre
és/vagy fűtésrásegítésre.

 

Pályázat benyújtása: 2018. március 14. – 2018. június 28.

Székhely | 8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N
Központi iroda, ügyfélfogadás |

8200 Veszprém, Vécsey Károly utca 8/N

Krámli Balázs | Ügyvezető | +36 70 600 9309
kramli.balazs@lifesuntrade.hu
Takács Lili | Irodavezető | +36 70 243 7950
takacs.lili@lifesuntrade.hu
Csincsi Veronika | Értékesítési vezető | +36 70 609 9310
csincsi.veronika@lifesuntrade.hu
Óbermajer Erik | Mérnök, Műszaki Referens | +36 70 609 9581
obermajer.erik@lifesuntrade.hu

Somlai Bence | Műszaki, Karbantartási Referens | +36 70 600 6337
somlai.bence@lifesuntrade.hu